Tag Archives: làm thế nào chuyển dữ liệu sang điện thoại mới

Chuyển dữ liệu iPhone/iPad sang máy mới dễ như chơi!!!

Một trong những nỗi khổ của AE xài #iPhone #iPad là phải chuyển dữ liệu mỗi khi đổi máy mới bao gồm tất cả ứng dụng, tin nhắn, hình ảnh, danh bạ…đặc biệt là các tuỳ chỉnh cá nhân, mật khẩu wifi đã từng kết nối… Vấn đề trên có thể xử lí bằng #itunes […]