Tag Archives: Tài khoản samsung

Dịch vụ xóa tài khoản công ty MDM- tài khoản iCloud Apple/Samsung Account

Đối với hàng công ty quản lí Mobile Device Management (MDM)   Khi bạn vừa cài lại hệ điều hành Mac OS và xuất hiện màn hình kích hoạt “Remote Management” hoặc thỉnh thoảng máy hay xuất hiện thông báo “Device Enrollment” Vậy MDM (hoặc Profile) là gì? Khắc phục nó như thế nào? Các […]