Chuyển dữ liệu iPhone/iPad sang máy mới dễ như chơi!!!

Một trong những nỗi khổ của AE xài #iPhone #iPad là phải chuyển dữ liệu mỗi khi đổi máy mới bao gồm tất cả ứng dụng, tin nhắn, hình ảnh, danh bạ…đặc biệt là các tuỳ chỉnh cá nhân, mật khẩu wifi đã từng kết nối… Vấn đề trên có thể xử lí bằng #itunes […]

[Tips4iPhone_02] KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ IPHONE VÀ NHỮNG ĐIỀU CHƯA BIẾT

Bài post bao gồm tất cả kiến thức cơ bản về iPhone cũng như thắc mắc của các bạn về iPhone #Lock #Quốc_Tế #CheckIMEI #Sim_Ghép #AppleID #iCloud #iCloud_Ẩn #IMEI_Đỏ #iPhone_Dính_Tài_Khoản_Công_Ty … Cùng những lời khuyên bằng kinh nghiệm của #iPro đúc kết hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn!