Cách chuyển dữ liệu iPhone/iPad với nhau thông qua bluetooth 100% nhanh số 1

Cách chuyển dữ liệu iPhone/iPad với nhau thông qua bluetooth 100% nhanh số 1

Bài viết hướng dẫn từng bước cho các bạn cách để chuyển toàn bộ dữ liệu trực tiếp giữa các thiết bị Apple với nhau nhanh chóng và an toàn. Vừa đọc vừa làm! Ai cũng có thể làm được

Cách dùng iCloud Backup để chuyển dữ liệu giữa iPhone/iPad giống nhau 100%

Cách dùng iCloud Backup để chuyển dữ liệu giữa iPhone/iPad giống nhau 100%

Bài viết giới thiệu thêm cho các bạc 1 cách nữa để khôi phục dữ liệu Online từ iCloud, cách mua thêm dung lượng iCloud backup cũng như 1 số kinh nghiệm hữu ích của iPro chia sẻ..